Cosmic Underground to projekt artystyczny w którym wezmą udział twórcy z Polski, Estonii, Łotwy oraz Portugali, którego Fundacja Platon jest liderem. W pierwszej części projektu artyści stworzą prace na 12 platformach kolejowych, które wraz z dwoma wagonami socjalnymi wejdą w skład specjalnego pociągu. Wagony towarowe oddane zostaną artystom i wykonawcom, jako platformy do działań twórczych. Wagony socjalne staną się miejscem życia, nieformalnych spotkań i kreatywnych dyskusji artystów biorących udział w wydarzeniu. Pociąg wyruszy z Estonii do Portugali, zatrzymując się po drodze na dworcach wybranych miast europejskich, gdzie odbywać się będą spektakle teatralne wykorzystujące stworzone prace. Równocześnie w odwiedzanych miastach odbywać się będą sympozja naukowe, wizyty studyjne i interwencje artystyczne. Następnie w Brukseli powstanie wystawa podsumowująca wszystkie działania artystyczne i naukowe. Projekt koordynować będą dwa zespoły - artystyczny i produkcyjny, złożone z wybitnych specjalistów posiadających doświadczenie w realizacji zadań o zasięgu międzynarodowym. Projekt został dofinansowany w ramach programu Kultura 2007 - 2013 kwotą w wysokości 194 tyś. euro. Dzięki temu wyróżnieniu oraz zaangażowaniu naszych partnerów z Łotwy, Estonii i Portugalii stworzymy wyjątkowe wydarzenie artystyczne o międzynarodowym zasięgu. Będziemy m.in. w Berlinie, Paryżu, Tallinie, Rydze, Madrycie i Lizbonie. W Polsce chcemy odwiedzić Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz i Toruń.