W dobie całkowitej cyfryzacji i informatyzacji świat naukowy wydaje się być zupełnie wyobcowany i niedostępny. Język naukowców staje się hermetyczny i zrozumiały zaledwie dla wąskiej grupy społeczeństwa. Do dziś pokutuje obraz szalonego naukowca, zainteresowanego oderwanymi od rzeczywistości zagadnieniami. Naukowcy coraz bardziej zagłębieni w niszach ograniczanych przez wąską specjalizację, coraz częściej są w stanie wymieniać uwagi na temat własnej pracy i codziennego życia jedynie z nieliczną grupą "kolegów z branży".

Powoduje to spadek społecznego zainteresowania nauką, głównie przedmiotami ścisłymi, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do zapaści technologicznej i umysłowej. Potrzebna jest forma komunikacji naukowców ze społeczeństwem, która pozwoli im choćby wytłumaczyć własnym rodzinom czym zajmują się przez większość swojego czasu. Nawet najbardziej skomplikowane zjawiska i zawiłe zagadnienia nauki można przedstawić w sposób niezwykle przystępny wykorzystując obraz, słowo i dźwięk.

Instytut B61 wychodząc właśnie naprzeciw problemowi alienacji nauki podejmuje walkę z wymienionymi stereotypami. Dzięki wykorzystaniu możliwie najbardziej przystępnej formy komunikacji dla współczesnego człowieka przy pomocy koncertów, działań performatywnych i wizualizacji zachęcamy odbiorców do interakcji i kreatywnej percepcji. Język sztuki ma oswajać ze światem równań matematycznych, a liczne metafory wizualne pomagają zrozumieć rządzące naukowym światem schematy. Za pomocą nowatorskich metod kognitywnych skłaniamy widzów do zainteresowania i przemyśleń. Nad całością działań czuwa wykwalifikowany zespół złożony z naukowców i wybitnych artystów. Stały trzon stanowią młodzi, wykształceni naukowcy (doktoranci Jan Świerkowski Centrum Astronomii UMK, Maciej Cegłowski CA UMK, Paweł Matlakiewicz WNEiZ) i reprezentujący różne dziedziny sztuki współczesnej artyści (m.in. Tomasz Cebo ASP Poznań, Stefan Kornacki WSP Toruń, Dominik Smużny WSP Toruń, Łukasz Ignasiński PWST Kraków).

Ponieważ działania inspirowane są współczesną nauką, metafory i dzieła powstające w ramach Instytutu, często jako pierwsze w Polsce i na świecie podejmą pewne zagadnienia. Są to pierwsze interpretacje wybranych zjawisk, teorii oraz modeli odpowiadających współczesnym zapatrywaniom na świat. Instytut B61 realizuje próbę uczynienia widzialnym i namacalnym naukowych wyobrażeń o świecie wykorzystując w tym celu przekaz artystyczny jakim jest dzieło sztuki. Artyści przechodzą serię żmudnych wykładów i rozmów z naukowcami, dzięki czemu powstają wartościowe prace, nawiązujące do największych tradycji humanizmu kopernikańskiego, wychodzące naprzeciw zmianom światopoglądowym i filozoficznym wywołanym postępem technologicznym.

Spektakle Instytutu B61 wyróżnia sposób kontaktu z publicznością. Kilkudziesięcioosobowe grupy wyruszają pod opieką aktorów w tajemniczą podróż. Gwiazdy estrady, które zapraszamy do udziału prezentują się w zupełnie nowych, często intrygujących dla nich samych sytuacjach. Dzięki temu widzowie pozostają w ciągłym skupieniu nie wiedząc, co i gdzie wydarzy się za chwilę. To wszystko sprawia, że działalność Instytutu B61 jest w skali Polski i Europy niepowtarzalna, a każdy spektakl jest efemerycznym i niezapomnianym doznaniem intuicyjno-zmysłowym. Działania Instytutu B61 w 2010 roku zostały docenione poprzez nominację do tytułu Popularyzator Nauki 2010 w konkursie Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę Złota Kareta 2011 Dziennika Nowości. Instytut B61 współpracował m.in. z Tomaszem Stańko, Stanisławem Tymem, Michałem Urbaniakiem, Marią Peszek, Natalią i Pauliną Przybysz, Bartkiem Waglewskim, L.U.C, SOFĄ, Eldo, Katarzyną Groniec i Bogdanem Hołownią.
Fundacja jest organizatorem Festiwal LuLu podczas którego wystąpili m.in. Czesław Śpiewa, Fisz/Emade, Mariusz Lubomski, L.U.C, Niwea i Koman/Cebo.
Fundacja Platon co roku organizuje koncerty charytatywne w Toruniu. Podczas dotychczasowych 6 koncertów wystąpiło wielu znanych i cenionych muzyków m.in. Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Groniec, zespół Raz Dwa Trzy, kabaret Ani Mru Mru i Joanna Trzepiecińska. Roli dyrektora artystycznego koncertów podjął się Mariusz Lubomski. Dochód z koncertów przeznaczony jest na pomoc najbardziej potrzebującym. W tym roku postanowiliśmy pomóc studiującym w Polsce medycnę młodym Haitańczykom.Początkowo stypendia udzielane młodym ludziom miały formę rocznych kursów językowych oraz stypendiów finansowych dla toruńskiej młodzieży licealnej. Obecnie działalność fundacji rozszerzona została o wsparcie absolwentów szkół średnich rozpoczynających naukę na dziennych studiach wyższych. Pierwszy rok studiów jest dla dużej części młodzieży najtrudniejszy, ze względu na brak stypendiów naukowych. Często jest to główna przyczyna zakończenia edukacji na etapie szkoły średniej.

Do kryteriów uzyskania stypendium "pierwszorocznego" należy ilość punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym, a także dochód na jednego członka rodziny. Wsparciem tym objęci są młodzi ludzie z całego województwa kujawsko-pomorskiego, zamieszkujący miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Dzięki współpracy i wsparciu firmy Apator S.A. w 2011 Fundacja Platon ustanowiła cztery stypendia finansowe w wysokości 300 zł miesięcznie w dziedzinach: nauk ścisłych, nauk humanistycznych, sportu i sztuki przeznaczonych dla uczniów liceów ogólnokształcących w Toruniu. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone we wrześniu 2011. Ponadto w ramach wymienionych dziedzin odbędą się warsztaty tematyczne. W dziale Aktualności znajdują się najnowsze informacje na temat programu m.in. rozstrzygnięcia wniosków oraz informacje o naborze na warsztaty tematyczne.

Stypendia językowe oraz rzeczowe przyznawane są dwa razy w roku przez Komisję Stypendialną fundacji na podstawie nadsyłanych aplikacji. Terminy aplikacji podawane są na stronie Fundacji w dziale Aktualności. W sumie Fundacji Platon udało się już udzielić pomocy ponad 200 osobom.
Fundacja Platon wraz z partnerami ukonstytuowali klaster kreatywny p.n. ”Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera” podmioty działalność jest związane z przemysłem kreatywnym. Jest to sektor, który bazuje na indywidualnej kreatywności, umiejętnościach i talencie. Sektor ten posiada znaczący potencjał generowania nowych miejsc pracy, wzrostu zamożności i rozwoju własności intelektualnej.
Cosmic Underground to projekt artystyczny w którym wezmą udział twórcy z Polski, Estonii, Łotwy oraz Portugali, któego Fundacja Platon jest liderem. W pierwszej części projektu artyści stworzą prace na 12 platformach kolejowych, które wraz z dwoma wagonami socjalnymi wejdą w skład specjalnego pociągu. Wagony towarowe oddane zostaną artystom i wykonawcom, jako platformy do działań twórczych, których tematem będą probLEMY filozoficzne inspirowane prozą jednego z najwybitniejszych pisarzy na świecie - Stanisława Lema. Wagony socjalne staną się miejscem życia, nieformalnych spotkań i kreatywnych dyskusji artystów biorących udział w wydarzeniu. Pociąg wyruszy z Estonii do Portugali, zatrzymując się po drodze na dworcach wybranych miast europejskich, gdzie odbywać się będą spektakle teatralne wykorzystujące stworzone prace. Równocześnie w odwiedzanych miastach odbywać się będą sympozja naukowe, wizyty studyjne i interwencje artystyczne. Następnie w Brukseli powstanie wystawa podsumowująca wszystkie działania artystyczne i naukowe. Projekt koordynować będą dwa zespoły - artystyczny i produkcyjny, złożone z wybitnych specjalistów posiadających doświadczenie w realizacji zadań o zasięgu międzynarodowym. Projekt został dofinansowany w ramach programu Kultura 2007 - 2013 kwotą w wysokości 194 tyś. euro. Dzięki temu wyróżnieniu oraz zaangażowaniu naszych partnerów z Łotwy, Estonii i Portugalii stworzymy wyjątkowe wydarzenie artystyczne o międzynarodowym zasięgu. Będziemy m.in. w Berlinie, Paryżu, Tallinie, Rydze, Madrycie i Lizbonie. W Polsce chcemy odwiedzić Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz i Toruń.