Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
ul. Słowackiego 23/3
87-100 Toruń

e-mail: kontakt@fundacjaplaton.org


Jan Świerkowski
Prezes Zarządu
e-mail: jan.swierkowski@fundacjaplaton.org