Pobierz sprawozdania:

- Bilans Fundacji Platon
- Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Platon za 2010 rok
- Rachunek zysków i strat za 2010 rok
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2010 rok