Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego informuje, że w ramach programu "Dyplom z marzeń" przyzna w 2012 roku pięć stypendiów dla studentów I roku studiów.

Osoby spełniające warunki określone w regulaminie (www.stypendia-pomostowe.pl) w terminie do dnia 27 lipca 2012 roku proszone są o przesłanie na adres Fundacji (kontakt@fundacjaplaton.org) następujących danych:

- dochód rodziców
- algorytm liczby punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym
- informację o dostaniu się na studia

Osoby, które otrzymają rekomendację Fundacji Platon w terminie do dn. 24 sierpnia 2012 r. proszone są o złożenie pełnego zestawu dokumentów na adres:

Regina Krohn
87-100 Toruń
Ul. Gałczyńskiego 55/20

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Również wszystkie zapytania proszę kierować do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Przewodnicząca Komisji
Regina Krohn