Tablet dla ucznia

Rozprzestrzeniaj±ca się pandemia koronawirusa zmusiła polskie dzieci do pozostania w domach, a nauczycieli do zdalnego nauczania. Nie wszystkie dzieci posiadaj± podstawowe narzędzia umożliwiaj±ce im naukę. Fundacja wzywa wszystkich ludzi o szlachetnych sercach do finansowego wsparcia zakupu tabletów dla takich dzieci.

Wpłat należy dokonywać na konto Bank Pekao S.A.
84 1240 1936 1111 0010 0796 5396
tytułem: „Tablet dla ucznia”


Więcej informacji znajduje się w regulaminie akcji.

Na dzień 15 kwietnia, dzięki Państwa wsparciu, udało nam się zebrać 7 000 zł. Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie. Za te kwotę kupili¶my 20 tabletów Lenovo M7 - każdy w cenie 350 zł/sztuka. Sprzęt w promocyjnej cenie zapewniła firma Komputronik. Tego typu sprzęt odpowiada na potrzeby zdalnych lekcji. Tablety zostan± przekazane: SP 1, SP 6, SP 17 w Toruniu.

Zbiórka nadal trwa. Kolejno zakupiony sprzęt również zostanie przekazany szkołom, które najbardziej tego potrzebuj±.